ภาพข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
-โทรทัศน์

 
 ร้านค้าชมรมแม่บ้านฯ

Untitled Document

วัตถุประสงค์

 

๑. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. สนองตอบภารกิจที่สมาคมแม่บ้าน บก.กองทัพไทย มอบหมาย

๓. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และความเป็นอยู่ของข้าราชการชั้นผู้น้อย ภายใต้กรอบนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

๔. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยโดยไม่เป็นการสร้างภาระ

๕. เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยความรัก ความเข้าใจ และ ความสมัครสมานสามัคคี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ และความเข้าใจกัน

๖. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพ

 

 

 


ลิงค์น่าสนใจ

| ผู้หญิง ผู้หญิง | พยากรณ์ชะตาราศรีค้นหาเบอร์โทร | เที่ยวทั่วไทย |
| ทีวีออนไลน์ | ข่าวทีวี 3 | ข่าวทีวี 5 | ข่าวทีวี 7 สี | ข่าวโมเดิร์นไนท์ทีวี | NBT | มติชนไทยรัฐ | เดลินิวส์ | 
| ตารางการบินขาเข้า - ขาออก | ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง |
Best Quality : 1280 x 800
Create By : Cap.Songklod
E-Mail :songklod31@gmail.com