ภาพข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
-โทรทัศน์

 
 ร้านค้าชมรมแม่บ้านฯ

Untitled Document
   กว่าจะเป็น...ชมรมแม่บ้าน นทพ.


    เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๕  พลเอกจำแลง อุชุโกมล ผู้อำนวยการกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  หรือ กรป.กลาง (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. ในปัจจุบัน) ได้มอบหมายให้กองกิจการพลเรือน จัดตั้งชมรมแม่บ้าน กรป.กลางขึ้นโดยใช้ชื่อว่า ชมรมสมรมุ่งพัฒนา โดยมีคุณธารีทิพย์ อุชุโกมล เป็นประธานชมรมคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในหมู่แม่บ้านและเจ้าหน้าที่หญิงของ กรป.กลาง ให้สมกับคำขวัญที่ว่า ร่วมจิต ร่วมคิด ร่วมทำ และมุ่งส่งเสริมแนะนำ ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ประสบความเดือดร้อน และหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ  โดยให้ถือว่าข้าราชการและลูกจ้างหญิงของ กรป.กลาง รวมทั้งภรรยาของข้าราชการและลูกจ้าง กรป.กลาง เป็นสมาชิกของชมรม สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมให้เป็นไปโดยความสมัครใจ เพื่อสมาชิกจะได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆในนามของชมรม และเข้าร่วมสมทบในการดำเนินกิจกรรมให้ประสานสอดคล้องกับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งการจัดตั้งชมรมสมรมุ่งพัฒนาดังกล่าวนับเป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญยิ่ง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมบทบาทอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม    ของภรรยาข้าราชการ กรป.กลาง ในเดือนตุลาคม ๒๕๓๙ คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้าน กรป.กลางและ คณะภริยาข้าราชการ กรป.กลางได้มีมติที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อ ชมรมสมรมุ่งพัฒนา เป็น ชมรมแม่บ้าน กรป.กลาง และได้ดำเนินกิจกรรมของชมรมเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ กรป.กลางได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. ชมรมแม่บ้าน กรป.กลาง จึงเปลี่ยนชื่อตามนามหน่วยเป็น ชมรมแม่บ้าน นทพ.

 

 

ลิงค์น่าสนใจ

| ผู้หญิง ผู้หญิง | พยากรณ์ชะตาราศรีค้นหาเบอร์โทร | เที่ยวทั่วไทย |
| ทีวีออนไลน์ | ข่าวทีวี 3 | ข่าวทีวี 5 | ข่าวทีวี 7 สี | ข่าวโมเดิร์นไนท์ทีวี | NBT | มติชนไทยรัฐ | เดลินิวส์ | 
| ตารางการบินขาเข้า - ขาออก | ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง |
Best Quality : 1280 x 800
Create By : Cap.Songklod
E-Mail :songklod31@gmail.com