ภาพข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
-โทรทัศน์

 
 ร้านค้าชมรมแม่บ้านฯ

Untitled Document

News

ข่าว รับ - ส่ง เสด็จ ฯ

  ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ก.ย.๕๙โดยมี คุณนัชฉัตญ์ พลอยไพศาล และสมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมส่งเสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.
 

  ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ชุมพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ค.๕๙โดยมี คุณพนิดา โพธิ์งาม และสมาชิก ชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมส่งเสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.
 

  ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.สงขลา เมื่อวันพุธที่ ๘ มิ.ย.๕๙โดยมี คุณฐิดาพัธน์ สกุลรังสฤษฏ์ และสมาชิก ชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมส่งเสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.
 

  ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มี.ค.๕๙ โดยมี คุณนัชฉัตญ์ พลอยไพศาล และสมาชิก ชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมส่งเสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.
 

  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ กลับจากปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.สงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ก.พ.๕๙ โดยมี คุณพนิดา โพธิ์งาม และ สมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมรับเสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.
 

  ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

      พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.ตรัง เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธ.ค.๕๘ โดยมี คุณฐิดาพัธน์ สกุลรังสฤษฎ์ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.
 

  ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เยือนสมาพันธรัฐสวิส เมื่อ วันอังคารที่ ๑๗ พ.ย.๕๘ โดยมี คุณณิชานันทน์ สุขเกษตร และ สมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมส่งเสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 

  รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จกลับจากปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ต.ค.๕๘ โดยมี คุณโยษิตา สุคนธสิงห์ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมรับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.
 

  ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ต.ค.๕๘ โดยมี คุณดาวรรณ หมีทอง และสมาชิก ชมรม แม่บ้าน นทพ. ร่วมส่งเสด็จ ฯ ณ บก.ทอ.
 
ข่าวของชมรมแม่บ้าน นทพ.

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมพิธีตักบาตร

    คุณมาริสา ยุวนวรรธนะ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมพิธีตักบาตร และบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร(๑๕ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กองบัญชาการ กองทัพไทย
 

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ

     คุณพนิดา โพธิ์งาม และสมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญ เครื่องราช สักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ส.ค.๕๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 

  งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณอาคารใหม่ สวนอัมพร

   คุณดาวรรณ หมีทอง สมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. แสดง ความยินดีแก่ นางประยูร ชมจุ้ย มารดาของ พ.จ.อ. ปรัชญา ชมจุ้ย ข้าราชการสังกัด ช.พัฒนา นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. เนื่องในโอกาสได้รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทแม่ของ ผู้เสียสละ จาก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ บริเวณอาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ส.ค.๕๙ เนื่องในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
 

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บก.ทท.

   พล.ต.หญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. นำคณะแม่บ้าน บก.ทท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บก.ทท.เมื่อวันอังคารที่ ๙ ส.ค.๕๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี คุณมาริสา ยุวนวรรธนะ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมกิจกรรม

     

  แถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙

    คุณพนิดา โพธิ์งาม และ คุณนัชฉัตญ์ พลอยไพศาล สมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมงาน แถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๖ ก.ค.๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถ.ราชเทวี กรุงเทพ
 

  ผบ.ทสส. และคณะ เยี่ยมชมเต็นท์กิจกรรมของ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

   พล.อ. สมหมาย เกาฏีระ ผบ.ทสส. และคณะ เยี่ยมชมเต็นท์กิจกรรมของ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เนื่องในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พล.ต.หญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคม แม่บ้าน บก.ทท. พร้อมคณะ และคุณมาริสา ยุวนวรรธนะ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ให้การ ต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เม.ย.๕๙ ในพื้นที่ ถ.ราชดำเนินนอก
 

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. มอบของรางวัลฯ เพื่อสนับสนุนงานกาชาด

    คุณมาริสา  ยุวนวรรธนะ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. และ พล.อ.หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. พร้อมคณะ มอบของรางวัลให้แก่ พล.ต.หญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มี.ค.๕๙ ณ ห้องรับรอง บก.ทท. ชั้น ๑
 

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. ส่งของขวัญให้ทหารชายแดนใต้

 ชมรมแม่บ้าน นทพ. ได้จัดส่งของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่ทหารชายแดนใต้ ๑๔ ฐานปฏิบัติการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
 

  วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙

 พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ.และ คุณมาริสา ยุวนวรรธนะ ประธานชมรม แม่บ้าน นทพ. ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ณ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ
 

  ลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์

     คุณปิยพัชร์ รัศมีแพทย์ อุปนายก สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. นำคณะแม่บ้าน นทพ. ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ ๘ ม.ค.๕๙ ณ วังศุโขทัย
 

  ที่ปรึกษาชมรมฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน เข้าคารวะและขอรับพรปีใหม่

   ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ.มอบหมายให้ น.อ.หญิง นภาลัย นิพิฏฐ์กุล(ที่ปรึกษาฯ) นําคณะแม่บ้านฯ เข้าคารวะและขอรับพรปีใหม่ 2559 คุณพรชลี พุ่มแก้ว และ ผศ.อัจฉราพรรณ เกิดแก้ว อดีตประธานชมรมฯ เมื่อวันพุธที่ ๖ ม.ค.๕๙
 

  เยี่ยมเยียนทหารบาดเจ็บ

     คุณมาริสา ยุวนวรรธนะ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ ทหารบาดเจ็บ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธ.ค.๕๘ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า
 

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   คุณโยษิตา สุคนธสิงห์ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญ เครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค.๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บก.ทท.

     พล.ต.หญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. นำคณะแม่บ้าน บก.ทท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรับรอง ๑๑ บก.ทท. เมื่อวันศุกรที่ ๔ ธ.ค.๕๘ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี คุณมาริสา ยุวนวรรธนะ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมกิจกรรม
 

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     พล.ต.หญิง รัชดา เกาฏีระ ประธานสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะ พร้อมทั้ง คุณมาริสา ยุวนวรรธนะ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พ.ย.๕๘ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 

  วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

    พล.ต.หญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เป็นประธานในงานเลี้ยง วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ครบรอบปีที่ ๒๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย.๕๘ ณ สโมสร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ โดยมี คุณมาริสา ยุวนวรรธนะ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมในงานเลี้ยง
 

  วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาข้าราชการ สป.

   พล.ต.หญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. นำคณะแม่บ้าน บก.ทท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาข้าราชการ สป. ครบรอบปีที่ ๒๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พ.ย.๕๘ ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกลาโหม โดยมี คุณมาริสา ยุวนวรรธนะ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมในคณะฯ
 

  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

       พล.ต.หญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. นำคณะแม่บ้าน บก.ทท. วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน วันปิยมหาราช ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ต.ค.๕๗ โดยมี คุณมาริสา ยุวนวรรธนะ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมในคณะฯ
 

  ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสเข้าพบ ผบ.ทสส.

    พล.อ. สมหมาย เกาฏีระ ผบ.ทสส. และ พล.ต.หญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคม แม่บ้าน บก.ทท. เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ ประจำ กรุงเทพฯ และภริยา ในโอกาสเข้าแนะนำตัวต่อ ผบ.ทสส และ ภริยา ณ บก.ทท. เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ต.ค.๕๘ โดยมี พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. และ คุณมาริสา ยุวนวรรธนะ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. เข้าแนะนำตัว เนื่องในโอกาส รับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ด้วย
 

  พิธี - รับส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ.

     นทพ.บก.ทท. จัดให้มีพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย พ.อ.หญิง รัชนี เนตรนิยม ได้ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ.ให้แก่ คุณมาริสา ยุวนวรรธนะ ณ ห้องประชุมห้วยทราย บก.นทพ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ย.๕๘

ลิงค์น่าสนใจ

| ผู้หญิง ผู้หญิง | พยากรณ์ชะตาราศรีค้นหาเบอร์โทร | เที่ยวทั่วไทย |
| ทีวีออนไลน์ | ข่าวทีวี 3 | ข่าวทีวี 5 | ข่าวทีวี 7 สี | ข่าวโมเดิร์นไนท์ทีวี | NBT | มติชนไทยรัฐ | เดลินิวส์ | 
| ตารางการบินขาเข้า - ขาออก | ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง |
Best Quality : 1280 x 800
Create By : Cap.Songklod
E-Mail :songklod31@gmail.com